Players List

Name Birth Day
Takuma Asahara09/07/1987
Gwante Kim06/05/1992
Keiichi Tanaka10/25/1989
Yu Chinen11/18/1990
Ryota Fukamura07/23/1993
Masataka Mikami06/04/1988
Daigo Hashimoto01/28/1994
Ren Murayama10/12/1990
Futoshi Mori04/25/1988
Hiroki Yuhara01/21/1984
Hitoshi Ono05/06/1978
Kyosuke Kajikawa09/05/1987
Naohiro Kotaki06/13/1992
James Moore06/11/1993
Keisuke Matsuda01/06/1988
Takahiro Fujita06/17/1993
Hiroshi Yamamoto04/28/1986
Hiroki Yamamoto11/17/1992
Liam Messam03/25/1984
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Songchang Lee08/24/1991
Michael Leitch10/07/1988
Takahiro Ogawa03/18/1991
Jun Fujii08/10/1982
Keita Fujiwara06/27/1994
Shuhei Yamaguchi09/04/1991
Coenraad Van Wyk01/08/1988
Stephen Donald12/03/1983
Hayata Nakao01/20/1995
Yoshikazu Morita05/14/1989
Kai Ishii08/04/1993
Shin Ito12/08/1987
Shuhei Oshima09/16/1988
Cory Jane02/08/1983
Kojiro Tani04/30/1992
Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
Nicolas Kraska06/17/1989
Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
Keisuke Masuda05/02/1988
Richard Kahui06/09/1985
Taiki Watanabe06/23/1987
Takehisa Usuzuki09/28/1985
Shohei Toyoshima01/09/1989
Taiki Matsunobu04/25/1990