Players List

Name Birth Day
Yasuo Saruwatari09/28/1990
Elone Takitaki04/07/1985
Tomohiro Tanaka10/24/1991
Genki Tokushige08/27/1990
Masahiro Hibino06/20/1992
YUUICHIROU HOSONO12/03/1993
Daisuke Yamashita01/19/1983
Ryuhei Arita03/21/1989
Masatoshi Kayashima12/02/1989
ATSUROU NAKAMURA04/11/1994
Mitsumasa Harayama04/06/1993
Naoto Osajima05/23/1991
Shuhei Kawashita03/04/1983
Kousetu Kawati04/08/1993
Shuichi Kinoshita07/09/1990
Taiji Machino09/17/1992
Mark Abbott02/20/1990
Masahiro Arita01/01/1987
Yusaku Kuwazuru10/23/1985
Hideaki Suzuki03/04/1993
Solomon King03/08/1985
Masakazu Toyota05/15/1986
Kota Yamashita01/26/1990
JOSEPH TUPE03/14/1991
ROSS FILIPO04/14/1979
Shota Egashira03/19/1991
Takeshi Katsuki04/18/1982
MASAFUMI TANABE05/02/1994
Arata Nanri11/08/1988
Yuuki Yamasaki07/10/1992
Hisatoshi Yamada08/30/1985
Lafaele Timothy08/19/1991
Taiki Koyanagi02/14/1984
YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
Masahiro Tsuiki07/26/1983
Masakazu Yatsumonji07/14/1993
Kouhei Ishigaki06/25/1993
Tupou William07/20/1990
Naoki Sarugaku04/04/1990
Junshi Yamakita09/28/1991
Youji Yamamoto01/17/1992
KENTAROU KAMATA08/27/1994
DANIEL PETERS06/04/1985
Taichi Yoshizawa07/18/1991
Gou Watanabe05/05/1989