Players List

Name Birth Day
Raiko Katsuki06/12/1992
Tateo Kanai11/05/1984
Hiroya Sawai07/18/1990
Takumi Tsukahara03/18/1994
Masahiko Nakagawa07/15/1988
Hisateru Hirashima01/15/1983
Motoki Yamazaki11/25/1988
Hiroshi Yamashita01/01/1986
Takayuki Watanabe05/27/1994
Takeshi Kizu07/15/1988
Kentaro Nagasaki08/06/1991
Kota Nobuhara01/31/1991
Yuho Ashiya07/02/1991
Andries Bekker12/05/1983
Shoji Ito12/02/1980
Hikaru Okubo12/21/1987
Yu Shimizu04/08/1986
Jang Seokhwan11/27/1991
Isileli Nakajima07/09/1989
Daisuke Maeda10/07/1990
Hikaru Hashimoto05/17/1993
Daiki Hashimoto02/07/1987
Shohei Maekawa09/08/1988
Matt Vant Leven10/23/1987
Ryuta Yasui12/06/1989
Itaru Taniguchi10/01/1984
Kosuke Nishibayashi08/31/1990
Andrew Ellis02/21/1984
Takashi Sato06/10/1981
Daijiro Tanaka07/06/1990
Kenta Tokuda10/07/1993
Jongchu Ryang12/14/1992
Nicholas Ealey10/14/1988
Akihiro Shimizu02/18/1995
Kenji Shomen05/01/1983
Ryohei Yamanaka06/22/1988
Fraser Anderson04/20/1984
Yoshikazu Ohashi05/18/1984
Shinya Morita10/15/1994
Rakuhei Yamashita01/30/1992
Yuta Imamura10/31/1984
Tomoyuki Ochiai06/29/1994
Issei Shige12/05/1994
Tonisio Vaihu02/12/1991
Shintaro Hayashi09/13/1993
Naoya Minamihashi08/10/1989
Tsuyoshi Iguchi12/21/1989
Adam Ashley-Cooper03/27/1984
Codey Rei02/02/1989