Players List

Name Birth Day
Wataru Iwatsume04/08/1985
Kota Kaishi10/07/1994
Takayuki Kabuki09/06/1989
Kengo Kitagawa08/27/1992
Taiki Koga04/06/1989
Satoshi Saita06/07/1993
Shoya Matsunami04/11/1992
Mitsuhisa Goto04/05/1985
Shohei Shikata10/13/1989
Hiroaki Sugimoto02/27/1989
Naomichi Tatekawa10/31/1988
Justin Ives05/24/1984
Yuki Aoki02/23/1992
Hobum Kim12/10/1990
Grant Hattingh10/03/1990
Tatsuro Konno11/28/1986
Yoshiki Niizeki02/03/1990
Ryota Inahashi10/17/1988
Takeo Suenaga07/31/1994
Kazuki Takamori08/13/1991
Reiichi Tamura01/20/1990
Nick DeJager02/07/1990
Shota Hagisawa01/19/1990
Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
Phillip Searle Finau02/15/1989
Yuki Shishimoto12/24/1988
Yuta Chiba12/21/1992
Daisuke Inoue11/16/1989
Ippei Okada02/16/1994
Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
Hayato Motegi05/22/1984
Ei Kawamuko01/09/1995
Ryoma Shirai10/06/1992
Hideyuki Moriwaki11/07/1985
Louis Fouche01/04/1990
Yuji Ito02/06/1987
Kenta Tanaka03/18/1988
Patrick Osborne06/14/1987
Ryo Mochizuki05/06/1988
Katoni Otukolo08/23/1982
Sione Teaupa07/09/1992
Takuro Takahashi12/26/1991
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Liam Dunne04/03/1995
Lote Tuqiri11/12/1987
Matt Saunders07/06/1988
Lionel Mapoe07/13/1988
Kenichiro Kuwae10/24/1994
Hideto Kondo04/16/1993
Kazuhiro Goya04/21/1993