Players List

Name Birth Day
Yuki Asaoka10/23/1992
Kosuke Oike08/18/1993
Shuji Saita08/14/1988
Kenta Tanaka02/03/1994
Daiki Toyota11/13/1988
Ryosuke Maeda07/02/1989
Tomoki Yamaguchi09/28/1994
Atsushi Kashimoto02/19/1988
Shinjiro Kumazaki06/21/1993
Takuma Takashima06/24/1988
Yasutake Nagashita08/18/1985
Kyungmun Wang09/12/1991
Toshimitsu Ogami08/06/1994
Keita Terada02/01/1995
Luke Thompson04/16/1981
Michael Stolberg03/27/1992
Isamu Matsuoka05/01/1984
Masaaki Murashita06/23/1987
Kohei Yamaguchi08/11/1990
Mikio Sato11/12/1979
Toetuu Taufa10/08/1980
Shinri Tabuchi08/12/1992
Naoyuki Tsuji01/23/1991
Toshiya Hagiwara02/09/1993
Taishi Hori09/03/1991
Iopu Iopu Aso04/01/1991
Solomon T Pole02/16/1992
Kosuke Enomoto10/22/1988
Chulwon Kim01/22/1984
Aiko Sumiyoshi12/27/1994
Yusuke Mori11/10/1988
Yasumasa Shigemitsu01/06/1980
Daisuke Noguchi06/14/1993
Ryota Mihara05/03/1991
Kohei Yoshii04/08/1990
Naoyoshi Shima07/29/1989
Semisi Masirewa06/09/1992
Yusuke Tanaka09/22/1984
Tatsuma Nanto07/19/1990
Anthony Faingaa02/02/1987
Kentaro Inami01/21/1993
Daniel Ricky Kucia07/05/1992
Takuya Togo11/15/1989
NIGEL AH WONG05/30/1990
Naoki Morita08/05/1986
Keisuke Yatsugi08/13/1991
Shuji Yoshikawa09/17/1984
Kazuma Miyata07/25/1990
RUAN COMBRINCK05/10/1990