Players List

Name Birth Day
SUGURU IGARASHI11/22/1993
Satoshi Ueda04/08/1989
Akira Jo07/11/1988
Takatoshi Sugawara03/13/1987
Shinobu Takashima08/31/1992
Kanta Higashionna11/26/1992
Yasuo Yamaji02/20/1985
Mitsugu Yamamoto05/12/1981
Daisuke Kaneko08/12/1988
Shitara Tetsuya10/03/1986
Shinya Shimizu11/19/1992
Yusuke Niwai10/22/1991
Samuela Anise08/30/1986
Suguru Hidaka02/15/1990
Finau Tupa09/23/1989
Shohei Yuzawa08/22/1988
Muneyuki Uematsu03/09/1990
Edward Quirk08/28/1991
Naoto Shimada05/21/1991
Ryota Suginaga06/29/1992
Shinichi Tanaka06/08/1994
Philip van der Walt07/14/1989
Kane Falconer06/07/1997
Takashi Kikutani02/24/1980
Toshiki Amano10/27/1990
Kouki Arai05/14/1993
Ryota Takagi11/08/1989
Takeru Fukui03/29/1990
Tetsu Uehara02/05/1994
Juan-Claude Roos09/12/1990
Yu Tamura01/09/1989
Kentaro Nagatomi04/02/1994
Yuya Noguchi08/31/1986
Kentaro kobayashi04/26/1994
Tokiro Harada07/09/1990
Hosea Saumaki05/10/1992
Aiban Mishima07/16/1994
Lwazi Mvovo06/03/1986
Tim Bennetts08/01/1990
Taisei Hayashi06/27/1992
Richard Arthur Havili04/16/1988
Kojiro Fujichika01/29/1992
Kenyu Fujimoto06/01/1990
Ryohei Mitomo12/21/1986
Kosuke Hashino11/20/1987
Naoki Moriya04/07/1991