Players List

Name Birth Day
Kabuto Anoku04/19/1993
Ryutaro Ueda06/27/1990
Shinsuke Ono10/30/1989
Yuto Sato09/21/1992
Rui Sannomiya08/16/1994
Naoto Tanemoto05/20/1984
Naoyuki Narayama02/26/1990
Murphy Leilua12/02/1988
Takuru Suto11/15/1991
Takayoshi Haku06/25/1989
Ryo Miura11/17/1990
Isaac Ross10/27/1984
Masaru Ishigami06/20/1981
Ryong Ji Kim08/26/1994
Naoto Sugiura11/21/1986
Masataka Tsuruya10/18/1990
Shingo Nakashima12/06/1992
Shoma Makinouchi11/05/1994
Hiroyuki Mezaki08/04/1993
Yuta Yatogo03/12/1986
Willem Britz08/31/1988
Shokei Kin10/03/1991
Daisuke Kurihara03/17/1990
Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
Kosuke Yamashita07/07/1988
Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
Hiraku Tomoigawa11/25/1984
Hayato Nishibashi10/12/1990
Wataru Nishimura11/25/1986
Hayato Mitsui06/06/1992
Atsushi Yumoto05/02/1994
Elton Jantjies08/01/1990
Jumpei Ogura07/11/1992
Hirotomo Ono12/18/1990
Masayasu Ooshiba04/05/1994
Koichiro Kikuchi07/31/1985
Tasuku Koizumi04/19/1989
Yuya Taka09/27/1993
Ryo Tsuruda12/08/1988
Takuya Ishibashi08/19/1992
Shane Gates09/27/1992
Harunori Tsuruya10/18/1990
Franklin Calugay12/25/1996
Brackin Karauria-Henry07/31/1988
Max Woodward10/27/1990
Yuya Mizoguchi11/03/1989
Yusuke Ogawa09/26/1989
Daiki Numajiri08/07/1987
Kazushi Hano06/21/1991