Players List

Name Birth Day
Azusa Yama04/24/1990
Yui Okamura05/29/1991
MITSUKI KAWASHIMA12/09/1998
AYA KIMURA11/13/1999
Krysten Cottrell02/17/1992
TOMOMI KOZASA11/21/1991
COTTER EMI08/25/1978
Simon Kennedy10/01/1996
SHINO SAKAGAMI10/13/1996
Jenna Maddock08/27/1993
REAKO TANAKA10/25/1995
RAN TANIKAWA08/20/1998
NAKAZAWA AKIKO06/15/1981
Balsillie Lauren06/13/1998
Paenga Daniel07/05/1997
Suari Huzu09/13/1997
AYANE HIRATA09/09/1995
San Hokkaido01/01/1980
Ni Hokkaido01/01/1980
Ichi Hokkaido01/01/1980
Paul Kanyon10/05/1997
Murihiku Martell12/10/1998
MIYAKO YAMAGUCHI09/06/1999
AIKA YOSHII02/14/2002
Kendra Reynolds01/23/1993
Misaki Watanabe06/05/1997