Players List

Name Birth Day
Haruna Okada05/17/1995
MISAKI NAKA09/16/1995
AYA FURUICHI04/21/1995
YUMI KINOSHITA11/07/1998
Aoi Tsunada01/17/1996
WASANA FUKUSHIMA01/07/1996
YUKA SAKAMOTO07/30/1997
FUUKA NAKASHIMA11/06/1998
NATSUKI FUKUTOME03/26/1998
MIHO IWAMOTO02/10/1997
SORA NISHIMURA09/29/2000
Mikasa Isogai11/12/1995
MAYU FUKUMOTO09/17/1999
KANA MUROKOSHI08/03/2000
Haruna Fujisaki03/31/1997
MIYOU YOSHIDA11/15/2000
Hikari Kawabata01/15/1997
MAMI SHINZAKI07/08/1998
MANAMI TAKAGI07/25/1998
KAHO NAKANO11/11/1997
Juka Fuji01/22/2001
AKANE MASUI05/01/1997
Rio Ueda05/06/1995
SAKI FUJINO12/29/1995