Players List

Name Birth Day
Chang ho Ahn11/20/1997
Rio Uchiyama08/24/1996
Koichi Endo01/02/1999
Ryoma Kuhara04/27/1995
Ken Saito08/22/1996
Daigo Sasagawa08/03/1997
Yuya Takano09/30/1997
Taichi Niiduma01/18/1998
Yuto Hatano08/25/1995
Song ho Park11/10/1995
Ryoga Fuji07/21/1998
Shosuke Funaki09/14/1996
Go Maeda01/19/1996
Taiki Yoshioka09/02/1995
Yugo Imoto04/28/1997
Ryosuke Iwaihara10/06/1996
Kentaro Otsuka03/12/1997
Hinata Takei06/17/1997
Yuya Furuta12/20/1995
Kenta Matsuoka06/06/1997
Yusaku Miyoshi05/14/1998
Yosuke Ishii08/18/1997
Yasuaki Katakura08/09/1998
Yuta Kumada05/27/1997
Kazumi Komiya10/09/1996
Tatsuya Sakamoto04/24/1997
Yutaro Sotooka04/04/1996
Ryuya Tsuji04/06/1998
Atsuro Tsuji08/29/1997
Akihito Doi03/13/1997
Masahiro Nakao05/07/1996
Kota Niijima07/06/1995
Ryuga Hashimoto11/23/1998
Ryosuke Funahashi01/05/1997
Mitsuru Furukawa07/09/1995
Yusuke Yamazaki03/27/1996
Suguru Ishikawa02/02/1996
Ryo Inoue03/18/1997
Seiya Kavanagh04/02/1995
Ryo Sato06/06/1997
Tetta Shigematsu01/06/1999
Akihisa Shinoda06/20/1998
Shun Tomonaga02/14/1997
Kazuki Ban09/23/1997
Masataka Hiroi08/09/1995
Shotaro Fuke10/30/1998
Ryusuke Yamamoto06/22/1998
Shunpei Yamamoto03/09/1998
Taiga Shiba12/22/1998
Kodai Takahashi05/09/1998
Genki Nakatsuji10/10/1998
Kohei Abe12/06/1997
Taiga Umekawa06/11/1998
Tetsuro Kato12/26/1995
Kenta Fukuda12/19/1996
Hisanori Mimata09/07/1995
Daisuke Iba12/03/1997
Shota Kutsuna03/19/1997
Kaoru Tsuruta06/28/1995
Mizuki Niura05/20/1997
Kaito Hanamura05/16/1998
Shogo Furuta12/06/1996
Kohei Horigome09/18/1995
Shotaro Matsuo10/19/1996
Yuto Mori11/14/1998
Kyohei Yamasawa08/17/1998
Yudai Ishii02/26/1997
Takahiro Ishikawa04/07/1998
Kai Williams06/10/1998
Kotaro Kama05/26/1997
Suguru Kamemaru10/30/1998
Seigo Kubo08/22/1998
Sota Kuwabara04/27/1995
Yu Saruta06/04/1998
Ryo Sawada04/27/1995
Naoki Takeda06/03/1995
Mitsuhiro Tada03/02/1999
Shinichiro Narita04/10/1997
Joichiro Hirama07/02/1995
Susumu Hirowatari11/17/1997
Eiya Miyazaki06/05/1996
Yuta Yano11/09/1997
Hiroyuki Yamasaki03/08/1998
Tomoya Yamamura12/02/1997
Kanta Watanabe03/01/1996
Tohei Ogura08/02/1997
Masaki Obata12/25/1998
Yusuke Kajimura09/13/1995
Hiroaki Saito02/05/1999
Taichi Takahashi06/24/1996
Soki Watanabe01/14/1997
Ko Kojima04/29/1998