Players List

Name Birth Day
Takumi Adachi04/12/1995
Yuta Inoue11/19/1997
Ryousuke Kagoshima09/25/1995
Ingyeom Kim07/07/1995
Kento Saito08/16/1995
Ryutaro Taira09/17/1996
Rento Tsukayama09/07/1998
Daisuke Nishimura05/10/1997
Kosuke Fujita05/19/1997
Omido Sarimi05/05/1997
Kotaro Tani01/22/1998
Ryugo Hayashi02/10/1998
Kazuma Matsuda08/22/1998
Ryoto Yamakawa11/20/1996
Yuta Ohno07/03/1995
Ryusei Omura03/17/1999
Kanta Ogawa11/29/1998
Yuta Kawase09/06/1996
Kyoya Sasaki09/06/1997
Ryusei Suematsu06/02/1997
Taumua Naeata02/02/1994
Ataru Nishikawa12/15/1995
Jutaro Hirai05/27/1998
Moturaro Takau01/09/1995
Ryo Kayutsuka07/30/1997
Yusuke Sakamoto10/25/1998
Kensuke Seki11/16/1997
Shunya Tsuji05/21/1997
Taisei Tsuruta09/20/1995
Ryutaro Nakamura04/03/1996
Takashi Narasaki08/29/1995
Itsuki Onishi12/09/1995
Keigo Tamura01/31/1999
Soichi Kamatani01/12/1996
Yuma Kitahara02/12/1997
Daiki Nakajima03/25/1996
Shintaro Yokose03/18/1998
Senatsu Azuma08/14/1997
Kaito Shimizu10/14/1997
Takeru Nakagawa07/14/1998
Nobuki Hayashi11/03/1996
Hiroki Ito09/20/1995
Ryouhei Egami12/06/1996
Yuki Kamikariya10/17/1996
Atsuro Kuzume02/23/1996
Ibuki Goto06/01/1997
Takuya Sato06/23/1998
Kiyoto Toya12/11/1996
Shinya Tokui01/31/1997
Jonmoon Han07/07/1996
Daichi Yamagami01/12/1997
Hikaru Abe08/08/1996
Shinichi Okada06/17/1995
Kan Kitano01/25/1998
Masara Kobayashi11/18/1995
Yuta Sakamoto02/10/1999
Mudzekenyedzi Tanaka Brandon02/17/1997
Randle Hiroaki Yamamuro08/19/1992
Juntaro Kuwae08/06/1996
Kazuyoshi Takayama10/25/1995
Yuma Tanaka08/20/1997
Viliame Takayawa02/21/1997
Ryoujun Kawamura01/14/1998