Players List

Name Birth Day
Ariga Kosei11/29/1997
Shohei Ohyama11/15/1998
Kohei Kan10/28/1996
Takumi Sakata12/30/1995
Hiroshi Sukigara01/03/1996
Toshiyuki Seta02/10/1999
Yushi Takai06/14/1995
Motoi Takizawa09/26/1997
Hiroshi Takeuchi07/10/1998
Tsubasa Takeuchi06/26/1996
Masahiro Nakashima10/22/1994
Hayato Hosoda06/29/1995
Yushi Machida04/29/1995
Takumi Matsumoto08/10/1997
Hideharu Yamamoto06/02/1997
Yudai Yoshida06/18/1995
Jin Washizuka11/22/1995
Yuki Watanabe02/16/1997
Rintaro Iwashita04/22/1996
Okada Ryota05/04/1995
Masahiro Ogamo03/06/1996
Yuta Kurihara05/08/1996
Takehiro Nakagawa05/14/1996
Keitaro Nakamoto12/15/1996
Taro Murohoshi06/05/1997
Hiroki Yasuda05/13/1997
Kaito Aibe03/29/1999
Yuki Ikeda10/20/1998
Akira Ito01/14/1997
So Uetake12/28/1996
Daiki Sato04/15/1995
Naoyuki Shigemasa12/08/1995
Yuto Takano07/21/1995
Yoshiki Tanaka05/25/1996
Takayasu Tsuji10/28/1995
Chikara Nagasue08/31/1995
Kensuke Furutachi03/04/1996
Rintaro Matsumura01/23/1996
Akira Yamanaka04/07/1996
Naoki Uchida02/26/1998
Kei Ohyama04/21/1995
Yuki Kitamura04/28/1998
Yuta Kurihara10/12/1997
Koki Kobayashi02/02/1996
Yuro Sampei02/17/1999
Keisuke Sekimoto05/24/1998
Taiga Tsujimoto04/28/1996
Kyosuke Nakamura12/26/1995
Hiromu Nishimatsu07/14/1994
Shoutaro Hashimoto05/09/1995
Tatsuo Mikami05/01/1998
Akitsugu Yazaki03/21/1996
Kai Yamaguchi01/15/1998
Kohei Yamaguchi12/31/1997
Reo Yamasugi12/17/1998
Hidekazu Kawai07/09/1997
Sota Masuda04/28/1998
Hiroaki Anzai03/07/1997
Kai Ando07/27/1998
Takuro Ishikawa10/04/1993
Shingo Ezaki07/30/1996
Kosei Oki07/11/1998
Keita Odajima08/17/1995
Ryuma Kamimura02/10/1998
Kenki Takanokura07/07/1997
So Nakayama03/26/1998
Yosuke Nishibori12/14/1998
Yutaro Nishiya06/23/1996
Keitaro Hashimoto07/29/1998
So Hirano03/05/1998
Shota Masuda11/09/1996
Yusuke Yabe11/27/1997
Kensuke Rachi07/24/1996
Shunsuke Wakabayashi06/27/1998
Fumiya Aoi04/15/1995
Shota Kamagata09/28/1998
Tomoya Kimura04/28/1997
Daichi Komiyama12/30/1995
Yutaro Tanaka05/05/1997
Tatsuhiro Tanji11/19/1996
Yuji Hidaka07/17/1998
Toya Hirokawa01/29/1997
Kyo Furuta02/25/1997
Shodai Minami07/17/1996
Taisuke Morikiyo06/20/1996
Fumiya Arai05/24/1995
Kai Ohki05/02/1998
Sogo Okamoto06/18/1997
Toru Kanazawa12/26/1995
Masaya Kanado12/13/1998
Shimin Kohara06/22/1996
Naoki Koyata01/15/1999
Takuya Gonsho05/05/1995
Seishiro Sho12/07/1996
Keita Segawa09/26/1994
Kazunari Takagi06/23/1997
Shinya Takano12/31/1995
Shunsuke Tsukuemoto06/21/1996
Kohki Nakajima05/13/1997
Kazumasa Nakayama06/14/1996
Kyosuke Miyamoto01/12/1999
Eisuke Miyamoto09/21/1996
Masahiro Yokota11/02/1995
Hirotake Imaizumi02/24/1996
Tetsu Imanari05/10/1995
Akira Kashiwagi11/27/1995
Hayato Kawabata04/22/1997
Musashi Sato04/02/1996
Shibao Masaki05/25/1996
Satoshi Toda04/09/1995
Ryutaro Nomura10/02/1994
Goki Hamano05/15/1998
Kiharu Horikoshi02/22/1996
Shuhei Matsushita09/20/1996
Ryoya Miki01/11/1999
Sato Kodai04/14/1996
Kohei Toyoda04/08/1996
Riku Oya09/30/1998
Shu Saito10/30/1995
Mondo Michizoe06/08/1998