Players List

Name Birth Day
Kota Anzai03/23/1999
Shota Ohno07/19/1996
Seiya Okumura09/02/1995
Yusuke Orikasa10/19/1995
Daimu Kato07/25/1998
Ayato Kawamura06/02/1995
Shin Kimura01/13/1998
Kurato Shiota08/17/1997
Kei Shibuya07/24/1997
Amon Takeshita03/05/1998
Hiroyuki Tsujimoto05/11/1996
Taiki Fujii01/04/1998
Sho Furuhata12/10/1996
Yuki Yotsuya09/02/1998
Yuta Ohno07/19/1996
Yuma Kawabata10/01/1998
Yuichiro Koizumi11/05/1997
Sasuke Shibasaki02/20/1997
Daisuke Tomaki07/01/1997
Kai Hirata01/25/1997
Gen Abe05/29/1996
Manabu Ito04/12/1996
Kyohei Kajizuka12/28/1996
Shoi Koshita04/09/1996
Takeshi Sasaki04/17/1997
Yuta Shimizu06/17/1997
Talau Fakatava12/07/1994
Kosuke Tsuchiya10/03/1996
Kosuke Hattori09/07/1997
Michito Yuzawa09/06/1994
Hiroshi Ohira04/16/1998
Taishi Kawano02/10/1998
Noriyuki Kureyama07/25/1998
Ryota Kohno12/07/1995
Taisei Shinohara04/24/1997
Koutarou Shiba05/17/1998
Shinji Tanaka07/10/1997
Ritoku Tamura06/01/1998
Kento Fujita06/19/1996
Takeshi Mabari01/02/1996
Ryo Yasukawa07/31/1995
Junpei Yukawa04/24/1996
Jura Asanuma05/23/1996
Amato Fakatava12/07/1994
Charles Jr Shinohara09/22/1995
Ryosuke Suzuki07/12/1995
Hayato Hirayama04/12/1997
Masaya Ishizawa01/06/1997
Atsushi Mizofuchi10/31/1998
Takanobu Minami03/03/1998
Kansuke Murakami02/25/1997
Yuta Ohya10/01/1996
Riku Kato03/22/1998
Kohei Kawaguchi07/04/1997
Daiya Kobayashi08/17/1998
Kosuke Sugino10/14/1996
Keiichi Suzuki07/07/1998
Daiki Hoshino07/12/1997
Ryo Ando03/21/1999
Junpei Iizuka02/16/1998
Shinnosuke Tafokitau Oka06/11/1994
Riku Kanezaki01/16/1997
Ryunosuke Sato04/15/1996
Shin Sato07/19/1998
Takumi Sonoda01/28/1997
Eitaku Dobashi07/16/1996
Kazuma Nakagawa10/28/1995
Genki Noma08/12/1995
Chikara Morita10/05/1995
Takumi Apisai07/14/1996
Daiki Ishibashi07/25/1997
Rikuto Ozawa10/17/1997
Yukihiro Onabuta12/13/1998
Yudai Goto05/08/1998
Yuzuki Sakata07/01/1996
Asuka Sato04/13/1997
Siope Lolo Tavo06/19/1997
Tomonori Takeda05/27/1997
Yuki Tanaka02/26/1998
Kosei Tamaoka04/15/1995
Yoshiki Nakao01/31/1996
Katsuto Hatanaka09/25/1996
Kruger Latu10/10/1995
Yoshiharu Saito03/14/1997
Takumi Suzuki09/02/1998
Kaito Takamoto04/07/1998
Yuji Matsuhashi07/27/1998