Players List

Name Birth Day Caps
Kohei Asahori02/03/1994
Shintaro Ishihara06/17/1990
Genki Sudo01/28/1994
Yu Chinen11/18/19902caps
Takayuki Watanabe05/27/19944caps
Atsushi Sakate06/21/19933caps
Takeshi Hino01/20/19902caps
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Samuera Anise08/30/19864caps
Kazuhiko Usami03/17/19928caps
Yuya Odo03/09/1990
Naohiro Kotaki06/13/19924caps
Syogo Miura06/08/19951caps
Shokei Kin10/03/19913caps
Yoshiya Hosoda08/05/1987
Malgene Ilaua06/05/19934caps
Kotaro Yatabe07/29/19864caps
Daiki Yanagawa02/19/1989
Naoki Ozawa10/08/1988
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Shota Horie01/21/1986
Shuhei Matsuhashi11/24/19933caps
Keisuke Uchida02/22/199215caps
Takahiro Ogawa03/18/19911caps
Seiya Ozaki07/11/1995
Kaito Shigeno11/21/1990
Yutaka Nagare09/04/1992
Jumpei Ogura07/11/1992
Takuya Yamasawa09/21/1994
Shota EMI12/08/1991
Akihito Yamada07/26/198518caps
Amanaki Lotoahea04/14/19904caps
Kanta Shikao09/06/1995
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Ryoto Nakamura06/03/19917caps
Ryohei Yamanaka06/22/19886caps
Chikara Ito01/11/1990
Ryuji Noguchi07/15/19953caps
Rikiya Matsuda05/03/1994
Shinya Morita10/15/1994