Players List

Name Birth Day
SACHIKO KATOU02/19/2000
MORIE NARITA03/16/2001
SAYA NAKANO02/16/2001
MAMI NAGASAKA05/18/2000
YUMI KURODA02/08/2001
MOMOKA IWASAKI04/22/1999
KEI KINOSHITA09/04/2000
MIZUKI KUBOTA10/22/2000
REI TAJIMA11/11/2000
NIJIHO NAGATA12/06/2000
N01/01/1980
N01/01/1980