Players List

Name Birth Day
SINCLE KANZOH08/20/1999
WATARU MIYAZAKI03/15/2000
MASAYA MATSUZAKI02/13/2000
SHINOBU OKAMOTO06/04/1999
KOUHEI YAMAMOTO02/20/2001
SHUTA SHIGEMATSU08/14/2000
YOUYA HARADA10/01/1999
KENTO KAWAMURA11/26/1999
SATORU DOUZONO02/09/2001
HARUKI ITO04/02/1999
DAISUKE TAKAKURA03/24/2000
DAIKI SUZUKI03/08/2001
HIROYUKI YAMAMOTO11/26/1999
NOAH TOBYO02/05/1999
KOHYOH IKEDA11/22/2000
NAOKI KITADA01/17/2001
TAISEI KIYA01/01/2000
RYOHTA SATOU05/17/2000
TENMA SHIRAI12/02/2000
RIKUTA ZYOZAWA01/13/2001
CHIKASHI TANAKA08/08/2000
TAKUYA NAKAHATA07/18/2000
TAISEI NISHI02/27/2001
RAIKI HONMA03/05/2000
KOUKI MURATA07/19/2000
RYUKI YAMASHITA03/07/2001
TAKESHI YAMAMOTO06/15/1999
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980