Players List

Name Birth Day
Hiroshi Abe07/20/1990
Alaimoana Motuapuaka05/12/1991
Keita Inagaki06/02/1990
Naoki Kawamata10/31/1985
Emersen Tamura08/08/1995
Kazunori Chishima08/03/1988
Shohei Hirano08/03/1993
Ryusioapelatu Holani12/29/1982
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Atsushi Sakate06/21/1993
Tetsuya Shitara10/03/1986
Shota Horie01/21/1986
Youichi Iijima09/06/1983
Ryukoliniasi Holani10/25/1981
Takumi Mikami05/15/1990
Kotaro Yatabe07/29/1986
Masaki Tani09/18/1990
David Pocock04/23/1988
Tadasuke Nishihara01/02/1988
Ryota Hasegawa05/12/1993
Daniel Heenan11/17/1981
Shota Mizukami02/15/1993
Youngnam You10/13/1983
Tevita Tupou09/26/1991
Ben Gunter10/24/1997
Keisuke Uchida02/22/1992
Yuta Takagi10/21/1993
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Iori Kaji01/30/1992
Yasutaka Sasakura08/04/1988
Yasuki Hayashi04/26/1985
Takuya Yamasawa09/21/1994
Tomoki Kitagawa07/25/1983
Taqele Naiyaravoro12/07/1991
Yoshiaki Tsurugasaki01/09/1990
Kenki Fukuoka09/07/1992
Yoshikazu Fujita09/08/1993
Akihito Yamada07/26/1985
Eiji Kaneda05/14/1993
Kwon Yuin04/09/1992
Yuga Hyakutake06/25/1990
Tadahiro Miwa06/14/1987
Keisuke Moriya03/04/1994
Richard Buckman05/27/1989
Kentaro Kodama01/28/1992
Berrick Barnes05/28/1986
Shunsuke Nunomaki07/13/1992