Players List

Name Birth Day
Chang ho Ahn11/20/1997
Masaki Itahashi10/24/1994
Ryosuke Iwaihara10/06/1996
Rio Uchiyama08/24/1996
Ryosuke Kishi12/10/1994
Ryoma Kuhara04/27/1995
Ken Saito08/22/1996
Daigo Sasagawa08/03/1997
Noriyuki Sato07/29/1995
Yuya Takano09/30/1997
Shosuke Tashiro09/14/1996
Takumi Tsukahara03/18/1994
Masato Nakajima06/08/1994
Taichi Niiduma01/18/1998
Yuto Hatano08/25/1995
Song ho Park11/10/1995
Go Maeda01/19/1996
Yuya Yano02/26/1995
Shuto Yamaji02/05/1995
Taiki Yoshioka09/02/1995
Yugo Imoto04/28/1997
Kentaro Otsuka03/12/1997
Kimihiko Sato08/09/1994
Hinata Takei06/17/1997
Yuya Furuta12/20/1995
Kenta Matsuoka06/06/1997
Yosuke Ishii08/18/1997
Toshimitsu Ogami08/06/1994
Yuta Kumada05/27/1997
Kazumi Komiya10/09/1996
Masaki Kondo12/02/1994
Tatsuya Sakamoto04/24/1997
Yutaro Sotooka04/04/1996
Sotaro Takahashi07/30/1994
Atsuro Tsuji08/29/1997
Akihito Doi03/13/1997
Masahiro Nakao05/07/1996
Ryuya Nakao12/19/1994
Kota Niijima07/06/1995
Ryosuke Funahashi01/05/1997
Mitsuru Furukawa07/09/1995
Yusuke Yamazaki03/27/1996
Suguru Ishikawa02/02/1996
Ryo Inoue03/18/1997
Sota Oketani11/18/1994
Seiya Kavanagh04/02/1995
Shota Kuzuno06/23/1994
Ryo Sato06/06/1997
Shinichi Tanaka06/08/1994
Shun Tomonaga02/14/1997
Kazuki Ban09/23/1997
Masataka Hiroi08/09/1995
Shunpei Yamamoto03/09/1998
Kyo Kozono04/14/1994
Kohei Abe12/06/1997
Tetsuro Kato12/26/1995
Tatsuya Hamano11/02/1994
Suigun Hyodo10/01/1994
Kenta Fukuda12/19/1996
Hisanori Mimata09/07/1995
Daisuke Iba12/03/1997
Shota Kutsuna03/19/1997
Kaoru Tsuruta06/28/1995
Mizuki Niura05/20/1997
Shogo Furuta12/06/1996
Kohei Horigome09/18/1995
Shotaro Matsuo10/19/1996
Yudai Ishii02/26/1997
Kotaro Kama05/26/1997
Sota Kuwabara04/27/1995
Ryo Sawada04/27/1995
Taichi Takahashi06/24/1996
Naoki Takeda06/03/1995
Shuhei Narita12/11/1994
Shinichiro Narita04/10/1997
Shotaro Hayashi07/06/1994
Joichiro Hirama07/02/1995
Susumu Hirowatari11/17/1997
Ryohei Fukuda04/05/1994
Eiya Miyazaki06/05/1996
Yuta Yano11/09/1997
Tomoya Yamamura12/02/1997
Yutaro Yamamoto09/16/1994
Kanta Watanabe03/01/1996
Tohei Ogura08/02/1997
Kanta Omata11/02/1994
Yusuke Kajimura09/13/1995
Masanari Suehiro05/19/1994
Toru Morita01/10/1995
Soki Watanabe01/14/1997
Hiroyuki Yamasaki03/08/1998