Players List

Name Birth Day
Kazuya Iwasaki04/28/1994
Shota Ohno07/19/1996
Seiya Okumura09/02/1995
Yusuke Orikasa10/19/1995
Ayato Kawamura06/02/1995
Shin Kimura01/13/1998
Kurato Shiota08/17/1997
Kei Shibuya07/24/1997
Hiroyuki Tsujimoto05/11/1996
Kazushi Nakamura06/07/1994
Taiki Fujii01/04/1998
Sho Furuhata12/10/1996
Yuta Ohno07/19/1996
Ryota Kuribara03/24/1995
Yuichiro Koizumi11/05/1997
Sasuke Shibasaki02/20/1997
Daisuke Tomaki07/01/1997
Ryota Hida04/09/1994
Kai Hirata01/25/1997
Gen Abe05/29/1996
Daichi Amai10/03/1994
Manabu Ito04/12/1996
Kyohei Kajizuka12/28/1996
Shoi Koshita04/09/1996
Takeshi Sasaki04/17/1997
Yuta Simizu06/17/1997
Talau Fakatava12/07/1994
Kosuke Tsuchiya10/03/1996
Kosuke Hattori09/07/1997
Michito Yuzawa09/06/1994
Mitsuki Yokota10/07/1994
Ryosuke Owaki02/25/1995
Daisuke Onozato05/16/1994
Koji Kasamatsu07/17/1994
Taishi Kawano02/10/1998
Ryota Kohno12/07/1995
Taisei Sinohara04/24/1997
Charles Jr. Shinohara09/22/1995
Shinji Tanaka07/10/1997
Kento Fujita06/19/1996
Kanta Matsuda07/02/1994
Takeshi Mabari01/02/1996
Ryo Yasukawa07/31/1995
Junpei Yukawa04/24/1996
Jura Asanuma05/23/1996
Amato Fakatava12/07/1994
Keiji Kobayashi09/28/1994
Ryosuke Suzuki07/12/1995
Hayato Hirayama04/12/1997
Masaya Ishizawa01/06/1997
Shinnosuke Tafokitau Oka06/11/1994
Koji Kikuchi10/14/1994
Taiki Koyama10/31/1994
HAMABATA KENSHI08/08/1997
Kansuke Murakami02/25/1997
Yuta Ohya10/01/1996
Riku Kato03/22/1998
Kohei Kawaguchi07/04/1997
Ei Kawamuko01/09/1995
Kosuke Sugino10/14/1996
Daiki Hoshino07/12/1997
Riku Kanezaki01/16/1997
Ryunosuke Sto04/15/1996
Takumi Sonoda01/28/1997
Eitaku Dobashi07/16/1996
Kazuma Nakagawa10/28/1995
Hayamu Negishi09/13/1994
Genki Noma08/12/1995
Hosea Saumaki05/10/1992
Chikara Morita10/05/1995
Takumi Apisai07/14/1996
Daiki Ishibashi07/25/1997
Fumiya Okazaki01/26/1995
Rikuto Ozawa10/17/1997
Yuzuki Sakata07/01/1996
Asuka Sato04/13/1977
Tomonori Takeda05/27/1997
Kosei Tamaoka04/15/1995
Tatsuki Tomuro09/09/1994
Yoshiki Nakao01/31/1996
Masaya Nakamura07/29/1994
Katsuto Hatanaka09/25/1996
Rio Mikasa06/04/1994
Hiroki Yamagishi02/08/1996
Latu Kruger10/10/1995
Yuki Omichi07/30/1994
Yoshiharu Saito03/14/1997
Masato Sakiya08/19/1994