Players List

Name Birth Day
Yoritaka Araki06/28/1994
Shuzi Izumi11/25/1997
Kego Okadome05/20/1996
Sego Kinugawa09/18/1994
Kim YongIl08/14/1996
Kenta Sakai07/15/1995
Tomohiro Shibata09/27/1995
Zushi Yutaro06/27/1994
Shun Terawaki03/26/1998
Hitoya Tomii08/19/1997
Takuma Nakamura05/22/1995
Taiki Nishiniya06/18/1995
Yuichiro Hosono12/03/1993
Koshiro Matsumoto03/16/1997
Yuta Miki03/30/1995
Kim Dae Hui12/11/1995
Koki Kuboyama08/26/1997
Tomoya Takubo11/01/1995
Thae Sunji09/10/1994
Masaya Nakagawa02/27/1996
Kakeru Nishii09/10/1996
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Ketaro Yokoyama12/28/1996
Taisuke Yoshida04/06/1997
Takahumi Aotani05/17/1994
Shohei Ito05/01/1997
Katsuki Ueda04/21/1996
Yasunobu Taniyama11/21/1996
Ryutaro Hiro06/09/1995
Toshiyuki Morikawa10/25/1994
Shotaro Yamano11/10/1994
Kai Uchiyama09/04/1997
Nobuto Onishi03/24/1996
Kenta Ozeki08/31/1996
Ryusei Kai05/18/1996
Issei Kikuta11/01/1997
Ku Il Su01/18/1996
Kohei Suehiro10/06/1996
Tomohiro Takeda09/11/1996
Koki Nagata01/14/1995
Genki Hashimoto12/04/1995
Keizo Hayashi05/14/1995
Akihiro Hirai08/08/1994
Kyoma Hirano03/06/1998
Kohei Matsuyama09/02/1997
Takuya Mano05/22/1994
Naoki Yokoyama02/12/1997
Lee Chang Gyu06/04/1997
Lee Jiyoung10/05/1994
Koji Watanabe08/29/1996
Hiroshi Gusukuma10/08/1994
Ryosuke Nakamura04/14/1996
Riku Nagai10/11/1997
Feinga Fakai07/06/1996
Yuta Yamamoto10/02/1994
ShinzibAkamatu04/23/1996
Yura Kijima08/25/1997
Kosuke Sakai02/13/1996
Shintaro Nomura09/07/1995
Daisuke Hiranuma07/01/1997
Huya Yoshizumi06/18/1995
Tatsuhiro Wakabayashi09/04/1997
Yosuke Kitamura01/24/1996
Shinya Takahara05/03/1994
Shohei Toyama02/07/1998
Ryota Maenaka11/09/1994
Akihiro Mabuti10/30/1995
Ryoga Yamauti09/17/1997
Ryuji Onishi12/06/1994
Shintaro Kawa08/24/1997
Tsubasa Kono07/03/1995
Ayato Sakamoto10/24/1995
Tomoya Tanio08/26/1996
Ryo Tabata07/05/1996
Yuichi Toi10/24/1996
Masaki Hamada07/13/1996
Yuya Hitomi04/22/1996
Yoshiro Huzino06/07/1996
Takumi Matsui09/11/1995
Ryuta Yamazumi04/17/1996
Shuta Utizyo03/17/1997
Kim Jang il10/23/1994
Rytaro Kobati05/26/1995
Yoshitumi Shimora11/12/1993
Shusuke Toyoda05/21/1996
Yuto Nakamura03/02/1998
Ryuzo Nakamoto03/02/1998
Teppei Nishida04/19/1994
Tokimasa Matsuda07/05/1996
Takuya Matsumoto01/01/1995
Ryota Mori08/20/1995
Hikaru Kayamoto12/03/1997
Eichiro Terasaki09/29/1996
Shinya Morita10/15/1994