Players List

Name Birth Day
MORIHIRO OOHIRA02/06/1998
IORI SATOU03/31/1996
KOUSUKE SHIMIZU05/31/1997
MASAHIRO TAKAHASHI05/19/1995
TAKAHIRO TOMINAGA04/04/1994
KAI NAGATA05/18/1995
RYOHTA MICHISITA01/29/1996
YOH MUROTA12/24/1997
SHUN MUROTA12/24/1997
KOUKI IWAMOTO01/04/1997
NAOKI USAMI05/02/1997
YOUKI NAGAO11/07/1994
TAKAAKI HAYASHI11/07/1995
KAZUMA MORIKAWA07/28/1997
SEIKI AIBARA04/26/1994
SHOTA INADA06/09/1997
YASUHIRO IMANAKA06/09/1995
HIROSHI UEMURA02/07/1996
YOUKI KAWAI11/18/1996
KENSUKE KUSUHASHI10/01/1997
KOUICHI KURIYAMA10/12/1994
MARIN SAKIHA04/13/1997
HIDEKI KATAOKA06/30/1996
MASAKI SUGIHARA12/31/1997
MASAKI TANIGUCHI03/12/1996
JUNYA NAKANISHI10/02/1996
SHOSUKE NAKANO07/19/1995
TOMOYA KIMURA04/03/1995
FUMIYA HIGASHIYAMA01/22/1997
RYOHTA MORIOKA11/07/1996
SHINGO TAMAKI01/03/1997
JINICHIROU TAMURA09/21/1997
MASAFUMI MORITA02/25/1995
HIRYOU WAKAE02/15/1995
MIKITA SAKAMOTO08/02/1997
HIROTAKA YAMATO04/12/1994
KAITO OOHARA01/22/1995
TAKUMI OKAZAKI08/22/1995
TOMOYA KAMIMOTO10/14/1997
KAZUMA TAKEMOTO06/15/1996
TAKUMA FUJIMOTO12/24/1994
MASAHIRO MOCHIDA07/28/1995
TAKUMA YANO11/05/1996
YOSHIKI KATSUHARA08/20/1997
RYOUHEI KAWAHARA01/22/1998
SEIJI KOMORI09/19/1996
KIMITADA SHIMIZU09/11/1995
HARUKI TATEYAMA12/16/1994
LAI NAKAMURA04/15/1997
YOUYA YAGI06/30/1994
TAKUMA NORI02/10/1998
SATOSHI FUKUI09/13/1994