Players List

Name Birth Day
Yuichi Akasaka04/19/1994
Isizumi Tomoya12/06/1997
Kenji Itou06/01/1994
Hajime Imamura12/04/1996
Yuta Irei12/10/1994
Koshiro Shigenobu09/26/1995
Takatosi Setoyama08/17/1997
Seiki Tatuta01/09/1998
Kentarou Matumnoto01/14/1996
Koma Yogi06/16/1996
Taisuke Inoue04/13/1995
Kenta Takahashi08/06/1996
Sora Takeda03/17/1995
Daiki Nakagawa11/07/1994
Masaru Hasimoto11/24/1997
Yuusuke Miyagi01/25/1998
Takuya Yamaguti01/26/1998
Keisuke Yotsuji04/19/1996
Riiya Ishikawa10/09/1996
Harunobu Okura01/02/1998
HUGHES JI RAGE05/07/1996
Ishita Sho06/03/1997
Yoshihito Imamura08/23/1996
Sho Ozaki05/09/1997
Kyosuke Kamai12/19/1995
Kyohei Kozono08/29/1995
Kenta Sato01/27/1998
Masayuki Takakusa01/20/1996
Kaima Takahasi01/05/1995
Yuki Nosho07/25/1994
Keita Noda04/04/1994
Masaya Fuijita10/16/1995
Shouhei Hosono10/03/1997
Hitomi Yamanaka04/18/1996
Takahiro Ogawa06/15/1994
Hitoshi Kozawa04/23/1996
Sione Vailanu01/27/1995
Kaio Tamura05/17/1996
Kazuki Hamada11/30/1996
Kazuki Hosokawa02/09/1998
Katuya Kawai03/04/1998
Yuto Kimura07/28/1994
Koshi Sanada11/30/1996
Syuuya Simizu03/15/1998
Kota Takahashi08/06/1996
Tomoya Hashimoto06/29/1996
Kento Baba04/12/1996
Kiichi Uezato01/25/1997
Fumiaki Oyachi01/18/1997
Kouta Matayosi07/25/1997
Aki Mituytama08/22/1997
Shunsuke Osaki04/19/1996
Kodai Ono12/06/1995
Ryougo Kinjo01/05/1995
Kenya Tsukawak01/12/1996
Daisuke Doba11/07/1996
Rentaro Murakami04/24/1996
Yuusuke Iwahara10/07/1997
Ryouma Okazaki05/10/1994
Yuki Ono04/18/1996
Takuya Kanemura09/13/1995
Sufia Timo11/07/1996
Ryota Takezaki02/12/1997
Daiki Toguchi12/05/1995
Yuki Hidano01/13/1998
Rei Hiramori01/10/1997
Ryusei Moriuchi04/29/1995
Tomoki Morita08/26/1997
Shohei Kaneyama06/25/1994
Hiroya Karimata12/12/1993
Yuto Kinoshita05/16/1995
Chango Kim10/25/1996
Hibiki Furuta03/26/1996
Yohei Horiguchi08/01/1995
Yusuke Yoshimura05/16/1996