Players List

Name Birth Day
Takuma Amino04/01/2003
Shogo Imamura05/14/2001
Yuma Ueno07/12/2003
Satoshi Ogawa05/16/2003
Shoichi Okimoto08/03/2001
Taiki Kashima04/02/2003
Manato Kawaguchi08/16/2001
Keita Sonnyu06/20/2001
Kotaro Tajiri08/21/2001
Shunsuke Tanaka03/07/2001
Hidetomo Nabeshima12/29/2000
Halaholo Tokolahi04/20/2001
Kenya Fuijkawa10/06/2003
Shin Shimomura10/30/2003
Masahide Nishii08/17/2001
Shunsuke Maki12/04/2000
Kengo Yamada08/29/2002
Ryukai Kosugi08/16/2000
Tatsuya Satou09/17/2000
Kaito Shinmura03/12/2001
Yudai Tanaka07/20/2001
Miyuki Nakashima08/30/2001
Taisei Nobori01/17/2001
Atsushi Fujiki05/21/2000
Hiroki Kataoka02/04/2002
Kaiki Koga02/06/2004
Kou Takamura10/01/2002
Asahi Takeshita03/18/2004
Yutaro Tsutsui05/05/2003
Takashi Hirai03/26/2001
Yuki Morita06/25/2001
Reo Yamaguchi09/01/2001
Kotaro Fukuyama04/13/2000
Kanta Fukuyama03/19/2003
Ryosei Makino06/25/2001
Arata Matsumoto01/16/2002
Hikaru Yamaguchi01/29/2004
Daigo Uehata03/20/2003
Sota Ohata07/09/2000
Tokito Riku07/10/2003
Aoto Nakano10/14/2002
Taiga Hashida11/28/2000
Kohei Hayashi08/09/2001
Ren Fujii11/14/2002
Shintaro Motoyama01/06/2004
Shoei Yamaguchi07/04/2003
Taichi Arakawa03/04/2003
Yoshimasa Ijichi03/28/2004
Kento Inayoshi05/30/2003
Toyoyuki Orishikida01/22/2001
Ryota Sanui04/18/2002
Koki Nishimura07/24/2000
Kyoshiro Hashiguchi04/09/2003
Yui Hayata03/19/2001
Haruto Fuchigami04/22/2002
Ryunosuke Matsutake04/18/2002
Ryosuke Yatsugi10/24/2001
Sota Ueshima07/21/2000
Kota Sakane06/18/2003
Hideaki Tanaka12/02/2002
Yoshitake Munesada03/18/2002
Shin Yamada06/14/2001
Ryoga Yonemura10/16/2000
Kaito Onomichi09/20/2003
Riku Kawamura09/13/2000
Hokuto Mori02/03/2004