Players List

Name Birth Day
Shinnosuke Endou09/09/2004
Shuji Kanauchi06/27/2003
Reiya Kikuchi05/30/2003
Youki Kikuchi04/20/2003
Sota Kikuchi08/11/2005
Kouto Sakurai06/04/2003
Rintarou Souma11/09/2004
Kouga Tsukita10/25/2003
Kyouichi Murakami09/04/2005
Daisuke Morimoto02/27/2005
Rikiya Yarimizu12/15/2003
Ibuki Yoshida04/23/2003
Kyousuke Yoneta08/12/2003
Yousaku Wagou11/03/2003
Yamato Watanabe07/07/2004