Players List

Name Birth Day
Natsu Imamura08/27/2004
Kouta Okabe12/28/2004
Keishin Kai08/15/2004
Sei Kuroki10/05/2003
Reiji Kouduma01/04/2004
Sota Satooka05/11/2004
Takaki Sekimoto10/16/2003
Masato Takeda08/05/2004
Daito Todaka06/06/2004
Shinnosuke Nakatsuru05/31/2004
Tomoya Nagamachi12/03/2003
Kouki Furuya10/30/2004
Taishin Yuasa02/08/2004
Kouki Yokoyama05/05/2003
Kouta Yoshida05/14/2004