Players List

Name Birth Day
Takeru Yasuda04/03/2004
Tatsuki Inoue08/16/2005
Masaki Inoue09/17/2003
Daichi Kawagoe05/22/2003
Katsumi Kawasaki12/17/2003
Yousuke Kihara05/13/2003
Goushi Koga08/25/2003
Shouta Gotou04/11/2004
Itto Sakonaka05/17/2004
Kouta Tachikawa11/23/2003
Syouei Tsurudome06/06/2003
Yuta Nakagawachi04/03/2005
Aoto Nagaike06/12/2003
Yamato Masuo08/04/2004
Lenma Matsumoto01/25/2004
Kanta Miyauchi01/15/2005
Gennosuke Miyazaki10/27/2004
Kentarou Yamaguchi12/05/2004
Tetsusyo Yamato06/13/2005