Players List

Name Birth Day
Shunsuke Uenobou09/29/2003
Yoshiki Okazaki10/18/2003
Youhi Kashima09/04/2005
Tomu Kawashima12/27/2003
So Kinoshita08/04/2003
Joji Guaini10/25/2003
Ikuya Kouno04/17/2003
Taisei Konishi01/24/2004
Raito Sakita09/25/2003
Kengo Takai08/27/2003
Kouma Tatsumi03/13/2004
Keita Nakayama06/17/2003
Yuta Nohata06/21/2003
Rikuto Horusu10/22/2004
Hinata Matsumoto09/14/2003
Takato Matoba12/03/2003
Sora Yamazoe10/29/2003