Players List

Name Birth Day
Takumi Uemura06/24/2003
Shota Kukidome05/17/2003
Kisaburo Kurashige06/24/2003
Youtarou Koide09/01/2003
Wataru Kohashiguti05/06/2003
Shitaro Sugiyama07/16/2004
Eisuke Tanaka10/31/2003
Aisei Hatanaka09/04/2004
Sota Haneta07/13/2004
Shunya Hano04/17/2003
Kensaku Furusho10/16/2003
Taika Matsuura05/07/2003
Shinnosuke Muraoka09/30/2003
Youjirou Yamamoto04/19/2003
Junya Yoshizumi08/01/2004