Players List

Name Birth Day
Tatsuya Asakura02/17/2004
Junya Ishii05/10/2003
Haruki Inoue04/06/2003
So Ibaraki07/27/2003
Ryouma Endou05/07/2003
Kotaro Ookawa04/24/2004
Koutarou Ochi06/26/2003
Rikuto Kira05/27/2004
Takumi Shojima07/27/2004
Shouta Taira11/18/2003
Towa Takamoto06/20/2004
Koudai Takeda07/28/2003
Kanjirou Naratomo01/16/2004
Syutaro Nishi02/06/2005
Kyoshiro Hahiguchi04/09/2003
Naoki Hirayama05/28/2003
Ryoku Masuo10/19/2004
Rinpei Mada07/24/2004
Shogo Yahiro04/09/2003