Players List

Name Birth Day
Hinata Iino08/11/2004
Leon Ohashi02/20/2006
Takaya Ogura10/22/2004
Kenya Kasai03/09/2004
Masahiro Kitahori10/04/2003
Akira Sakaguchi10/20/2003
Kousei Satake09/23/2003
Kousuke Sugiura12/22/2003
Kantarou Chiba10/22/2003
Kaiki Tsuboi04/30/2003
Ren Niimi05/02/2003
Yoshitomo Niwa02/07/2006
Shuntaro Hishida12/26/2003
Towa Mutsukawa01/27/2005
Youki Yamashita10/30/2004
Kouhei Yoshikawa06/08/2004