Players List

Name Birth Day
You Aota12/28/2003
Takumi Ohsawa12/26/2003
Ayumu Oota09/17/2003
Rinji Ogawa06/17/2003
Itsusa Ozawa09/19/2003
Takuto Kariya10/09/2003
Keisyu Sakuratani01/28/2004
Genta Sawamura07/24/2003
Manato Shimizu03/03/2005
Kaise Sumida03/27/2004
Hiromu Takashima07/01/2003
Shunsuke Hayashi08/08/2004
Rikuto Hayashi07/20/2004
Luki Furuta06/08/2003
Shun Miura05/24/2004
Jin Yamauchi09/14/2003