Players List

Name Birth Day
Tentaro Ikawa08/15/2003
Taiyoh Ishida09/18/2003
Syuki Usuda04/10/2003
Renji Oike12/05/2003
Ikyu Kanbe04/16/2003
Kouki Kitamura08/26/2003
Keigo Satou04/12/2003
Shunichiro Naka07/25/2003
Kengo Nonaka04/29/2003
Kaiki Haruna04/15/2003
Kanji Matsunuma09/21/2004
Towa Yamazoe08/17/2003
Ryusei Yamamoto11/10/2004
Haru Yamamoto04/29/2003
Daigo Yoshimoto03/25/2004