Players List

Name Birth Day
Shohya Abe11/08/2003
Takehiro Onodera01/24/2005
Rinji Kakizaki02/15/2004
Kanta Katayama06/06/2003
Taisei Kusano04/22/2003
Satoshi Kon03/01/2005
Kohaku Sakamoto03/15/2005
Shoudai Sasaki03/13/2004
Gousei Takahashi09/24/2003
Thomas Darius10/20/2003
Taiga Nagakawa03/12/2005
Ryohta Hibino03/21/2004
Kota Funo04/02/2004
Takumi Miyano07/27/2003
Taison Mogami10/14/2003