Players List

Name Birth Day
Kenji Igarashi09/18/1990
Masatsuna Ota01/29/2001
Yusaku Kamigaitio12/08/1984
hisataka goto01/18/1998
Yuta Jufuku12/04/2000
isamu takahashi07/14/2001
Fumiya Hirose12/07/1995
Kohei Mitsumoto09/07/1993
Naohiro Murata10/08/1974
Uekita Daisuke01/04/1996
Taichi Ogasawara05/15/1984
KentaroMoriuchi11/21/1991
Ryousuke Aoki08/31/1984
tomoki ueno04/02/1996
Akihiro Kawahira05/06/1988
Yuta Kumamoto02/16/1997
Shotaro Shimizu11/26/1990
Hideki Nishimura01/04/1974
Akimasa Ishibashi03/21/1979
Makoto Ise03/24/1984
yu okuno11/27/1996
Hidetoshi Yuya10/18/1996
Koji Wada04/14/1985
tsuyoshi suga02/15/1983
Hidetaka Yamada05/21/1995
Sora Oshida07/31/1996
Shinichiro Kase07/04/1986
Kanda Yutaro08/13/1994
daisuke koyama02/17/1992
Ryutaro Shimizu05/31/1996
Shunji Shimomachi09/29/2000
kotaro murai06/23/1997
Shuhei Kobe12/24/1995
Seiji Miyata01/28/1985
Yusuke Hamanaka04/27/1997