Players List

Name Birth Day
Haruhisa Ishikawa07/16/1984
Tsuyoshi Iwashita03/06/1972
Hiromichi Ogawa04/05/1984
Hikaru Matsuda08/30/1986
Ryouma Matuda08/04/2001
Yuujirou Mori09/02/1993
Kanta Watase08/05/1993
Masahiro Mochizuki07/08/1999
Atsushi Yoroi08/22/1970
Takahiro Kobashigawa12/09/1989
Shinichi Noguchi05/10/1989
Tomohiro Hiraoka08/24/1989
Daiki Matsumaru04/08/1989
Masaki Abe12/10/1987
Hisamu Iijima10/14/1995
Tetsumaru Uzawa05/15/1977
Tao Enokizono10/06/2000
Yuusuke Tozawa07/11/1989
Akira Hasegawa10/27/1995
Kenichi Hara04/22/1993
Ryosuke Hishikawa06/24/1996
Yosuke Hirata10/13/1995
Seita Yamamoto02/28/1995
Tai Akiyama07/26/1977
Takuya Osaki06/27/1993
Koutarou Suzuki08/17/1988
Tsuyoshi Nishida02/17/1989
Yuuki Nogiwa12/07/1999
Kengo Sugitani07/31/1988
Masafumi Takeyama10/02/1979
Kouki Fukuda07/15/1976
Jhon Akiba08/05/1990
Taishi Ueno02/05/1990
Takayoshi Oono01/31/1987
Takeshi Ogino01/05/1993
Jinen Sasaki03/27/1993
Shinsuke Takamura09/19/1978
Dylan Akamune-Miles09/27/1992
Ryuki Hata09/17/1985
Norihisa Hanyu07/17/1980
Yuuki Honda04/03/2000
Soushi Honda03/08/1995
Seisuke Matsuoka06/03/1976
Naruaki Monta02/15/1994
Atsushi Yasukawa04/04/1977
Taku Yamamoto10/06/1977
Kei Yoshikawa12/27/1976
Takashi Oikawa08/06/1985
Toru Kawasaki08/27/1979
Daisuke Sano05/21/1972
Masanori Takazawa02/28/1996
Akira Monma05/03/1992
Daiki Kobayashi01/09/1991
Tetsurou Nogami10/02/2000
Satoru Hino01/20/1985
Yasuhide Sakota08/07/1990