Players List

Name Birth Day
Hayato Akahira09/29/1995
Akito Kawamata09/02/1992
Jiwon Gu07/20/1994
Shota Takizawa09/03/1992
Tatsuhiko Tsurukawa05/21/1995
Takumi Fujii09/02/1995
Matthys Basson06/09/1995
Taiki Yoshioka09/02/1995
Thomas Gibb03/20/1997
Kienori Go10/23/1996
Akito Fujinami08/31/1995
Yoji Akiyama02/06/1990
Sangjin Kim06/11/1994
Masaki Kondo12/02/1994
Tetuhi Roberts07/06/1994
Akihito Doi03/13/1997
Maoya Nakagawa09/12/1996
Franco Mostert11/27/1990
Hiroto Kawasaki07/05/1991
Ryota Kobayashi06/11/1991
Kosuke Hattori06/04/1993
Hisayoshi Ito04/12/1993
Takuya Obata12/11/1997
Shogo Nezuka01/13/1997
Kenta Yamaji08/09/1989
Kengo Gunji09/13/1997
Jean-Luc du Plessis05/07/1980
SongGi Pak02/25/1993
Nobutaka Ubukata03/28/1988
Kanta Omata11/02/1994
Masaki Fujisaki01/18/1995
Naoki Motomura04/11/1992
Gwante O11/16/1996
Clynton Knox12/27/1992
Jiyoon Gu05/02/1992
Shaun Treeby01/26/1989
Kaito Morikawa05/27/1988
Soki Watanabe01/14/1997
Yuta Nakarai03/04/1993
Matt Duffie08/16/1990
Yuta Matsuura12/05/1996
Kanta Watanabe03/01/1996
Atsuro Tsuji08/29/1997
Ryo Furuta09/29/1995
Paul Schoeman12/19/1992
Viliami Afu Kaipouli09/28/1997