Players List

Name Birth Day
Kokona Ikeda01/16/2004
Anjyu Ishi09/19/2003
Hinoki Kihara07/26/2003
Mirai Koseki10/04/2004
Minami Sano11/23/2002
Kurumi Shirahata06/13/2004
Harumi Tsujimura11/06/2004
Aika Nakamura05/02/2004
Waraku Noguchi02/19/2003
Satsuki Nomura12/28/2004
Natsumi Hasegawa07/01/2003
Rio Furuta05/06/2003