Players List

Name Birth Day
Hasegawa Youki01/08/2000
Hiratsuka Kaoru04/05/2000
Hayasaka Shingo10/16/2001
Kikuchi Kouhei05/28/1999
Suzuki Yamato11/03/2000
Konno Keigo08/23/1999
Mizuno Ryusei12/28/2002
Fujita Tomo09/08/2000
Akasaka Masaki05/03/2000
Ohtomi Kotaro07/23/2002
Sano Kouta04/11/2002
Tanifuji Takumi07/10/2001
Morita Daimu06/18/1999
Yamaki Kaisei10/10/1999
Aiba Keisuke05/04/2002
Itabashi Reku06/11/2001
Ootsuki Kouta10/08/2000
Ooba Yousaku07/16/2002
Kanno Riku08/02/2002
Konno Kaito05/20/2002
Saitou Hiroki06/28/2001
Shimada Shuntaro11/26/2002
Takahashi Taiki11/26/2002
Mizuma Koudai10/09/2001
Watanabe Hisyo06/30/2002