Players List

Name Birth Day
Yumea Aoki03/22/2001
Masahiro Ishikawa12/09/1973
Atsushi Nishioka07/23/1994
Yuki Manabe12/29/1989
Yasuzo Tomiya07/01/1992
Yosuke Maetani01/16/1989
Ryotaro Yamase01/09/1998
Kazuma Takahashi06/28/1989
Katsuya Banno04/07/1971
Syuma Fukuda02/19/1996
Fumiya Fujikawa03/23/1988
Gun Kaji06/15/1992
Ken Chono03/17/1989
Satoshi Nakagawa03/22/1990
Yoshio Tomogane09/26/1987
Tatsuya Onishi01/22/1993
Kenta Ishikawa12/26/1996
Kengo Syoji11/10/1997
Akihisa Maekawa09/22/1988
Yu Yoshioka04/26/1995
Kyosuke Ihara02/04/1993
Motoki Onishi07/11/1989
Ryuichi Kato04/02/1996
Yuta Tsuduki12/30/2000
Kota Tsurui12/06/1994
Yoshiharu Miyoshi12/09/1976
Yushi Imamura07/10/1988
Kazushi Kondo08/14/1983
Kai Miyazaki10/27/1995
Syota Yokouchi02/01/1986
Ren Yoshioka05/04/2000
Takuma Ito12/30/1987
Touroku01/01/1930