Players List

Name Birth Day
Haruhisa Ishikawa07/16/1984
Tsuyoshi Iwashita03/06/1972
Hiromichi Ogawa04/05/1984
Hikaru Matsuda08/30/1986
Kanta Watase08/05/1993
Takehito Ikeda05/01/1977
Masahiro Mochizuki07/08/1999
Atsushi Yoroi08/22/1970
Monta Ido04/05/1981
Takahiro Kobashigawa12/09/1989
Shinichi Noguchi05/10/1989
Daiki Matsumaru04/08/1989
Masaki Abe12/10/1987
Hisamu Iijima10/14/1995
Tetsumaru Uzawa05/15/1977
Kenjirou Kodera08/10/1991
Shingo Satou08/29/1996
James Albancorbyn03/03/1993
Yuusuke Tozawa07/11/1989
Masahiko Niwa07/17/1973
Ryosuke Hishikawa06/24/1996
Yosuke Hirata10/13/1995
Yuuma Miyaishi05/10/1995
Seita Yamamoto02/28/1995
Yasuhide Sakota08/07/1990
Tai Akiyama07/26/1977
Yuusuke Izumikawa10/07/1997
Yuuta Goto10/27/1985
Koutarou Suzuki08/17/1988
Tsuyoshi Nishida02/17/1989
Yuuki Nogiwa12/07/1999
Kengo Sugitani07/31/1988
Masafumi Takeyama10/02/1979
Kouki Noda11/20/2000
Keita Noda11/11/1995
Kouki Fukuda07/15/1976
Jhon Akiba08/05/1990
Shion Ichikawa08/15/1998
Kyohei Ookawa02/19/1988
Takayoshi Oono01/31/1987
Jinen Sasaki03/27/1993
Keita Sato09/10/1985
Shinsuke Takamura09/19/1978
Dylan Akamune-Miles09/27/1992
Ryuki Hata09/17/1985
Norihisa Hanyu07/17/1980
Soushi Honda03/08/1995
Seisuke Matsuoka06/03/1976
Tomoyuki Miyata02/21/1996
Naruaki Monta02/15/1994
Atsushi Yasukawa04/04/1977
Itaru Yamazaki12/13/1996
Taku Yamamoto10/06/1977
Kei Yoshikawa12/27/1976
Rikai Azuma11/19/1990
Toru Kawasaki08/27/1979
Daisuke Sano05/21/1972
Masanori Takazawa02/28/1996
Akira Monma05/03/1992
Takeshi Ogino01/05/1993
Daiki Kobayashi01/09/1991
Tomoya Suzuki06/09/1988
Tetsurou Nogami10/02/2000
Satoru Hino01/20/1985
No01/01/1930