Players List

Name Birth Day
RYUYA ISHII10/17/2001
JUNPEI ISHIMOTO09/13/2002
SHOEI ISHIYAMA10/16/2001
TAKUYA ITO06/15/2001
Umemura Shinga01/12/2002
RINTAROU KITAHARA03/31/2003
RIKIMARU KUMADA04/05/2001
RYOTAROU SHIMIZU11/18/2001
KAITO SUGIMOTO10/17/2001
SHITARO SUZUKI08/30/2001
KUUTO NAKAMURA03/25/2002
JUNPEI NOGUCHI04/14/2002
RYOTAROU NODA01/11/2002
SO MAKINO02/22/2002
RIKU MIZUNO12/21/2001
AKIHIRO MOCHIZUKI03/01/2002