Players List

Name Birth Day
HIROAKI UMETANI08/07/2002
TAISEI UYAMA04/30/2002
TAIGA KUBO05/10/2001
Shinji Sasaka11/24/2001
MOTOHARU TANIDA07/28/2003
YOUKI TOYODA05/03/2001
TOSHIMI NAKATA12/11/2001
TAKUTO HARADA02/04/2003
HIROKI HANDA11/29/2001
SHOGO HIGUCHI04/08/2003
ARATA HIRAI12/14/2002
Takuro Hojo09/18/2001
TSUBASA HONDA10/13/2001
FUUGA MAEKAWA08/13/2001
KOUSEI MANABE05/15/2001
KOUSEI MANABE04/24/2001
Ryuto Yamaguchi03/06/2003
KAZUMA YAMAWAKI01/31/2002