Players List

Name Birth Day
Hiroto Iketani02/26/2003
KYOUTA OONISHI10/30/2001
keita onishi10/30/2001
OUSUKE KAWAI08/26/2002
MIU SAITOU09/11/2001
KOUTAROU SANBE07/02/2002
SHOHTARO SHIMADA10/07/2001
YOUTO SUZUKI12/02/2002
KEN TAKAHASHI01/23/2003
KAZUHIRO NASU02/05/2002
IORI HIRAKAWA04/20/2001
FUMIYA HIRANO04/14/2001
REI FUKAZAWA09/22/2003
TAROU FUKUSHIMA12/13/2001
EI MARUO01/18/2004
KENTAROU YANO12/15/2002