Players List

Name Birth Day
KOUNOSUKE UENO04/04/2001
DAIGO UEHATA03/20/2003
KOUSEI KANDA04/27/2001
ITSUSA KISHIMOTO10/20/2001
RYOUMA KURAZONO02/24/2002
KOUSEI SHIMOENOO04/19/2001
HARUTO SUGISAKI10/24/2001
LENT SETOGUCHI08/07/2002
TOUMA TANAKA03/11/2002
KOUHEI HAYASHI08/09/2001
RYUTAROU HIKICHI10/07/2001
SHU HIDAKA01/11/2003
KOTARO FUKUNAGA05/23/2001
YOUSEI MIYATA04/14/2001
YOSHIKI YAMAMOTO05/30/2002