Players List

Name Birth Day
HIROTO OIKAWA04/24/2002
FUUGA OIKAWA10/14/2003
KANTA KASUGAYA07/09/2003
KAITO KOMAI01/23/2003
HIROTO SAITOU08/26/2003
SO TAKAHASHI03/11/2002
SATOSHI TAKAHASHI09/24/2001
AYUMU FUKUYAMA04/03/2002
SHOEI HOSOKAWA10/27/2001
TAISEI YAMADA02/07/2002
YOURI YAMAYA02/19/2004
SEIKI WATANABE03/01/2003