Players List

Name Birth Day
SHINNOSUKE ASAI09/28/2001
YOSHINORI OOTA06/09/2001
Koushi Kamise04/21/2002
YOUSUKE SAKAI04/14/2001
HARUKA SATOU10/02/2001
ASAHI SHINHAMA11/26/2002
SEGA MANATO01/30/2003
DAI TSUJIGUTI07/23/2003
KOTETSU NAKAMURA05/02/2003
SHOGO HIROTA02/24/2003
YOUTO FUJINAGA11/27/2001
HARUKI FURUKAWA11/22/2002
SOUSHIN MIYAMOTO02/09/2004
RIKITAKA MORI04/16/2002
NATSUKI YAMASHITA07/29/2002
KEITA YOSHIMOTO04/08/2002