Players List

Name Birth Day
MASAKI OONO08/24/2001
TAKUMI KISHIMOTO10/02/2001
TAKURU KITAGAWA07/25/2003
Shinnosuke Kurosaki01/01/2002
YOUGO KOIKE07/11/2002
YOUKI KONUMA04/11/2002
RIKU SAKURAZAWA05/13/2001
KOTARO SHINOZAKI04/19/2002
OUSUKE NAGAKARI06/23/2003
KOUTA NISHIKAWA11/13/2003
MAO FUJIMOTO01/22/2002
TAKUMA MATSUMURA08/29/2001
HARU MUTOU10/20/2002
KENTO MURATA09/05/2001
DAIGO YAMAGUCHI03/06/2003
KAZUMA YODA02/24/2002