Players List

Name Birth Day
KAZUKI ITO09/08/2003
RIKU OOHASHI07/30/2001
NAOKI KANAZAWA03/08/2002
YOUTO KANAYA05/14/2002
TAISHI KUDOU03/12/2002
DAIKI KON08/17/2001
KOUTA GONOHE08/04/2001
HARUKI SHIOZAKI02/15/2002
KEN CHIBA08/30/2002
TAKERU NOTO01/15/2002
VAILEA HANITERI07/12/2002
SHOUTO FUNAMIZU09/25/2001
TAIYOH MIKAMI08/21/2001
TAIYOH MIYASHITA05/18/2001
FINAU LISALA06/20/2002