Players List

Name Birth Day
RYOTAROU ASAMI12/14/2002
RIKU IIOKA07/06/2001
KAISEI IKEDA05/31/2001
Joji Ozawa04/23/2002
ANDHI OZAWA04/23/2002
KOUKI SAITOU09/21/2002
RYO SAITOU01/10/2002
SHUNSUKE SAKUTA01/16/2002
TOKI SASAKI07/21/2001
HIKARU SHINOZAWA02/13/2002
YOUKI SUYAMA03/21/2002
RYO TOUMA03/22/2002
RUI HOSOKAWA07/17/2003
TAISHI MATSUZAKI08/01/2002
INNOSUKE YAMASHITA06/06/2002
YOU YOMOGIDA09/01/2003
Warner Dearns04/11/2002