Players List

Name Birth Day
KOUJIRO IDA12/01/2003
DAISUKE INOUE05/04/2001
KEI IWAMOTO07/18/2003
KAKERU ESUMI11/05/2001
TAIYOH OKADA06/07/2002
AMATO KIKUSHIMA05/08/2003
HIROTO SASAMA06/07/2001
YOUGO SHIGETA10/11/2001
KENGO SUYAMA02/08/2002
KOUKI TAKABA07/05/2001
GAKUTO NOGAWA05/28/2002
RIKI MASUDA08/10/2002
AYATO YAMANE10/31/2001
YUHIRO YOSHIDA10/07/2001
KOUTAROU WAKAHARA11/30/2001